اورمزدا

اوشتا اهمایی پهمایی اوشتا کهمایی چیت

اولین انسان های روی زمین

دوستان من سلام

من پیرو از پست قبلی که در وبلاگ قرار دادم  امروز مطلبی راجع به اولین انسان های روی زمین از دیدگاه

تاریخ اسطوره ای ایران قرار دادم تا بیشتر با اسطورهای کشورمان آشنا شویم لذا از تمامی دوستانی که

این پست را می خوانند خواهشمندم  با نظرات زیبا یشان مرا در هرچه کاملتر شدن این پست و دیگر

پست ها یاری نمایند.

در روایت های پارسی نقل شده است که اولین موجودات خلق شده یک انسان به نام کیومرث به همراه

یک گاو نر می باشد.گویند که کیومرث شش هزار وسی سال عمر کرده است .شش هزار سال اول را در

آرامش و صلح و سی سال باقی را در زمانی که قوه ی شر و قوه ی خیر مخلوط گردیدنند و جهان امروزی

به وجود آمد گزراندند.کیومرث در دنیای کنونی پس از گذر سی سال رحلت نمود و گاو نر نیز در همان

سالها بمرد .از پیکر گاو نر نباتات برویدند و روح گاو نیز فرشته ی موکل حیوانات و چرندگان گردید.و از پیکر

کیومرث اولین زوج جهان به نام (ماشیا و ماشیانا) به وجود آمدنند.در همان زمان بود که قوه ی شر بر زوج 

جوان غلبه کرد و و آنان نیز شروع کردنند به دروغ و ناسزا گفتن.موجودات آسمانی برای آنها آتش را آوردنند

و نحوه ی استعمال را به آنها آموختند.آن زوج برای خود از آهن ابزار و سلاح ساختنند و با چوب درختان نیز

کلبه ساختنند واز گیاهان برای تغذی استفاده می نمودنند و هرگز از گوشت حیوانات برای تغذیه استفاده

نمی کردنند.((بر طبق روایات اولین کسی که گوشتخواری را  وارد ایران کرد فرد عرب ضحاک ماردوش بود)

آن زوج تنها از پوست حیوانات مرده برای خود لباس تهیه می نمودنند  و هیچ گاه دست به کشتار

حیوانات نمیزدنند. از ماشیا و ماشیانا هفت زوج به وجود آمد که یکی از آنان سیامک و سیامکی است.

و از سیامک و سیامکی ((فرواک و فرواکین)) به دنیا آمدنند .فرواک و فرواکین در حالی که قوه ی شر بر قوه

خیر تسلط پیدا کرده بود در صلح و آرامش زندگی کردنند و هیچگاه دست به کشتار و خونریزی نزدنند.

از فرواک و فرواکین پانزده زوج به وجود آمد که اجداد پانزده نوع انسان میباشند.بر طبق روایات در جهان

پانزده گونه انسان وجود دارد که اجداد آنان ایرانی هستنند.

برخی از دوستان بر این باورنند که این مطالب تنها داستان های ساختگی است و برخی دیگر که

اعتقادات دینی بیشتری دارنند بر این باورنند که این مطالب کفر است و بیان آنها گناه می باشد

اما این مطالب نه کفر است و نه گناه وداستان های ساختگی هم نمی باشند این داستان اسطوره ی

ملی است که همانند دیگر اسطوره ها درگیر اغراق شده است وکمی شاخ و برگ اضافی به آن افزوده

شده است

علیرضا عجرش

۱۹/۱۱/۱۳۸۷

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۷ساعت 16:31  توسط عليرضا  |